Підручники для школи
 
ВІДДІЛ ОСВІТИ БАЛТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Програма Освіта

       Програма розвитку освіти Балтської об’єднаної територіальної  громади

                                «Освіта  2016-2020 рр».

 

Паспорт освіти

 

Всього ЗНЗ – 18

В тому числі НВК «Школа – ДНЗ» - 4

Всього учнів – 3189                                               дошкільників в НВК – 138

Закладів І ступеню – 3                                          в них учнів – 40

Закладів І - ІІ ступенів  - 4                                   в них учнів – 165

Закладів І – ІІІ ступенів – 11                                в них учнів – 2788

Всього педагогічних працівників – 484

Вчителів – 354

Вихователів – 113

Керівників гуртків - 13

ДНЗ – 18

В них дітей –     981                                         З урахуванням НВК  - 1119

 

 

 

 

Головна мета Програми

 

Головною метою Програми є формування доступної та якісної освітньої системи, що відповідає вимогам суспільства, яке динамічно розвивається, запитам особистості, орієнтованої на адаптацію в конкурентні умови ринкової економіки та інтеграцію в європейський і світовий освітній простір.

 

 

 

 

 

 

Реалізація Програми

І. Шляхи  та  засоби  децентралізації  в  освіті

 

 • Підвищення рівня показника доступності  та якості  дошкільної освіти шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів, збільшення кількості дитячих груп у функціонуючих дитячих садках, вивчення іноземної мови з  5 років, створення навчально-виховних комплексів "школа-дошкільний навчальний заклад"
 • Перехід  на  кошторисну  систему  функціонування  закладів освіти;
 • Обговорення кошторисів  закладів освіти спільно з  громадами;
 • Делегування  зекономлених коштів на  розвиток  закладів освіти;
 • Створення благодійних фондів закладів освіти;
 • Передача функцій контролю за  навчально-виховним  процесом  закладам освіти;
 • Забезпечення належного методичного супроводу навчально-виховного процесу через  створення сервісно-методичного центру без  функцій  контролю;
 • Впровадження ефективних моделей профільного навчання, оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів через створення навчально-виховних комплексів, об'єднань, центрів, базових шкіл;
 • Забезпечення   якості та доступності позашкільної освіти шляхом  реорганізації  існуючої  системи та  створення  комунальної установи «Центр дитячої  творчості».

 

 

ІІ. Забезпечення умов навчально-виховного  процесу

 

 • Забазпечення функціонування  інтернет- мережі  у  всіх  закладах освіти;
 • Забезпечення компютерною  технікою  всіх  закладів  освіти;
 • Придбання  засобів навчання та виховання;
 • Переоснащення  комунальної  установи «Центр дитячої  творчості»;
 • Модернізація  систем  опалення  в  навчально-виховних  закладах;
 • Капітальний  ремонт окремих  обєктів  та  комплексів  закладів освіти;
 • Впровадження  енергозберігаючих технологій  шляхом  заміни  вікон,  утеплення  фасадів,  придбання опалювальних  агрегатів  на  альтернативних  видах  палива;
 • Придбання  технологічного обладнання  для  потреб харчоблоків;
 • Забезпечення соціального захисту учнів шляхом організації безоплатного підвозу, харчування, медичного нагляду.
 • Придбання новорічних подарунків

 

Обсяг фінансування  - 

 

 

 

 

 

ІІІ. Забезпечення  якості  начально-виховного  процесу

 • Забезпечення всебічної підтримки обдарованої учнівської молоді через моральне та матеріальне заохочення учнів до участі в інтелектуальних, мистецьких, спортивних масових заходів, розширення мережі гуртків відділення Малої академії наук України.
 • Продовження інформатизації закладів освіти, підключення комп'ютерної техніки до Інтернету, створення  ресурсного центру інформатизації освіти.
 • Модернізація  обладнання навчальних кабінетів ;
 • Розширення практики інклюзивного навчання;
 • Забезпечення   якості позашкільної освіти шляхом  розширення напрямків діяльності;
 • Забезпечення районного ринку праці кваліфікованими працівниками шляхом підвищення ефективності профорієнтаційної роботи;
 • Підвищення ефективності роботи педагогічних кадрів шляхом удосконалення процедури їх атестації, забезпечення ефективності внутрішньо-шкільного контролю, морального та матеріального стимулювання творчих педагогів і колективів, створення належних умов праці та побуту для вчителя.
 • Удосконалення системи управління освітою через посилення  контролюючих функцій   закладами освіти, ролі громадських організацій в життєдіяльності закладів і установ освіти, застосування сучасних інформаційних технологій управлінської діяльності,  введення електронного документообігу;
 • Створення , функціонування та  підтримка сайтів  закладів освіти;
 • Активізація  дистанційної  форми навчання;
 • Відкриття в  ДНЗ  груп  з  вивченням англійської  мови;
 • Створення системи конкурсно-розважальних програм для дітей.

 

Обсяг фінансування – 

 

IV. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

 

1. Підвезення учнів та дошкільників

Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання   є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти.

Статтею 21 закону України «Про загальну середню освіту» та статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено соціальний захист учнів, створення умов для їх виховання, навчання і забезпечення регулярного безоплатного підвезення учнів, що проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання та у зворотному напрямі.

В зв’язку з розміщенням всіх загальноосвітніх навчальних закладів міста в його центральній частині, значна кількість учнів  проживає за межею пішохідної доступності і змушена в будь-яку погоду та пору року добиратися до школи пішки або за власний кошт рейсовим міським транспортом в разі його функціонування.  До Балтської міської ради надходить значна кількість звернень від батьків учнів, які мешкають у віддалених від центру міста районах щодо організації безоплатного перевезення їх дітей до місця навчання , порушення їх права на забезпечення рівного доступу до якісних освітніх послуг. З огляду на це Програма розвитку «Освіта Балтщини» на 2016-2020 роки має в обов’язковому порядку забезпечити безоплатне підвезення учнів 1-4 класів, які проживають за межею пішохідної доступності до місць навчання.

В місті Балта перевезення до місць навчання  потребують  207 учнів 1-4 класів.

В тому числі по:

НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Олеся Гончара – ліцей» -  87 учнів;

НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-гімназія»-82 учня;

НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3-колегіум» - 38 учнів.

Виконання  Програми дасть змогу створити рівні умови для здобуття  освіти учнями початкових класів, які мешкають у віддалених від навчальних закладів районах міста, сприяти створенню умов для забезпечення безпеки дітей, збереження їх здоров’я, розширити можливості участі зазначеної категорії дітей у позакласній та позашкільній роботі.

Підвезення здійснюватиметься шляхом укладання договорів з перевізниками.

Окрім цього є необхідність забезпечення підвезення дітей дошкільного віку до дошкільних навчальних закладів в селах Гольма та Немирівське, що потребує внесення змін до діючих маршрутів шкільних автобусів.

 

Обсяг фінансування-

 

2. Забезпечення пільгового та безоплатного харчування дітей з числа соціально незахищених сімей

 

Відповідно до Закону України від 24.12.2015 року №911-19 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів лише діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та   учні 1-4 класів із сімей , які отримують  допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» забезпечуються безкоштовним харчуванням органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади. Зважаючи на те, що значна  кількість сімей з дітьми з певних об’єктивних та суб’єктивних причин не має юридичного статусу малозабезпеченої сім’ї, насправді перебуваючи у надзвичайно скрутному становищі, що не дає  їм можливості сплачувати за харчування дітей в школі, і в свою чергу становить загрозу здоров’ю зазначеної категорії дітей (в громаді таких дітей 150 осіб), а також те, що в громаді є 70 дітей шкільного та дошкільного віку, батьки яких є учасниками бойових дій або учасниками антитерористичної операції, 36 дітей –інвалідів, 6 дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС є нагальна потреба в наданні зазначеним сім’ям додаткових соціальних гарантій у вигляді безоплатного харчування або звільнення від оплати на 50% від загальної вартості.

 

Обсяг фінансування -427тис.грн. на рік.   

3. Організація відпочинку та оздоровлення дітей на базі відпочинкових таборів при загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

Обсяг фінансування -250тис.грн. на рік

4.Створення логопедичного пункту при відділі освіти (Затвердження гнучкого графіку роботи пункту для дітей сільської місцевості)

Обсяг фінансування -25тис.грн. ндо кінця навчального року рік

5. Додаткові витрати на збільшення лімітів електроенергії в  зв’язку зі збільшенням приладів споживання.

Обсяг фінансування -310тис.грн. на рік

 

Загальний обсяг фінансування програми на рік – 

 

 

 

Очікувані результати

 

 • Оптимізація мережі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів ;
 • Перехід  закладів освіти на  фінансову самостійність;
 • Підвищення  якості  та  різнобічності   освіти громади;
 • Охоплення на рівні 70% дошкільною освітою дітей відповідного віку та 100% дітей п'ятирічного віку;
 • Володіння дітьми 5-тирічного віку елементарним набором слів з іноземної  мови;
 • Забезпечення стовідсоткового безоплатного підвезення учнів та педагогічних працівників сільської місцевості  та додаткові пільги по підвезенню окремим категоріям за  рахунок  місцевого бюджету;
 • Забезпечення харчуванням  учнів пільгового контингенту  1-4 класів та дітей  окремих категорій  за  рахунок  коштів місцевого бюджету;
 • Підвищення якості кадрового забезпечення закладів освіти;
 • Підключення всіх навчально - комп'ютерних комплексів закладів освіти до мережі Інтернет;
 • Покращення  теплового режиму закладів освіти;
 • Впровадження дієвих механізмів стимулювання обдарованої молоді, вчителів, педагогічних колективів;

 

 

 

 

Додаток до розділу IV

 

Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

Зміст заходів

2016

(тис.грн.)

2017

2018

2019

2020

відповідальні

 

Забезпечення безоплатного харчування учнів 1-4класів з числа малозабезпечених сімей, які не мають зазначеного юридичного статусу

266

 

 

 

 

відділ освіти

 

Забезпечення 50% вартості харчування для дітей учасників бойових дій, учасників АТО (70 осіб), дітей-інвалідів (36 осіб) та дітей постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (6 осіб)

161

 

 

 

 

Відділ освіти

 

Організація відпочинку та оздоровлення дітей на базі відпочинкових таборів при загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

250

165+55

 

 

 

Відділ освіти

 

Створення логопедичного пункту при відділі освіти (Затвердження гнучкого графіку роботи пункту для дітей сільської місцевості)

25

 

 

 

 

відділ освіти

 

Додаткові витрати на збільшення лімітів електроенергії в  зв’язку зі збільшенням приладів споживання.

310

 

 

 

 

Відділ освіти

 

Відшкодування витрат на проїзд вчителів навчальних закладів сільської місцевості (82 особи)

 

 

 

 

 

Відділ освіти

 

Додаток до розділу ІІ

 

№ п/п

Повна назва школи

2016

2017

2018

2019

1

Навчально-виховний комплекс"Балтська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 імені Олеся Гончара-ліцей" Балтської міської ради Одеської області

- заміна каналізації їдальні  – 30 тис.

- придбання ноутбуку та проектора - 20 тис.

- придбання котла –200 тис.

- придбання спортивного обладнання – 10 тис.

- ремонт танцювального залу- 100тис

- заміна вікон 690+(300)

-придбання шкільних дошок- 28 тис.

-придбання парт – 40 тис.

 

- ремонт спортивної зали

2

Навчально-виховний комплекс "Балтська загальноосвітня школа I-III ступепнів №2- гімназія" Балтської міської ради Одеської області

- ремонт спортивної зали – 30 тис.

 - придбання ноутбуку та проектора - 20 тис.

- придбання спортивного обладнання – 15 тис.

-заміна вікон  – 200 тис

-придбання котла –200 тис.

-придбання шкільних дошок- 26 тис.

- придбання бойлеру – 4 тис.

 

 

3

Навчально-виховний комплекс "Балтська загальноосвітня школа I-III ступепнів №3- колегіум" Балтської міської ради Одеської області

-облаштування відкосів – 80тис.

- придбання пилесосу – 20 тис.

- придбання спортивного обладнання – 10 тис.

- придбання ноутбуку та проектора - 20 тис.

- придбання котла – 200 тис.

-відновлення стіни – 20 тис.

- заміна каналізації – 30 тис.

 - будівництво  туалету спортивної зали-

-ремонт фасаду – 1332 тис

  -придбання шкільних дошок- 26 тис.

-придбання меблів в методкабінет-30 тис.

 

 

4

Бендзарівська загальноосвітня школа I-III ступепнів імені Т.П.Бондар Балтської міської ради Одеської області

- заміна системи  опалення – 250 тис.

- придбання ноутбуку та проектора - 20 тис.

-придбання котла –200 тис.

-заміна вікон – 660 + (100)

- придбання спортивного обладнання- 10 тис. 

 

 -заміна труб теплотраси,200(Д102)-40 тис.

-придбання витяжки 1,5 тис

 

 

 

5

НВК "Борсуківська загальноосвітня школа I cтупенів- ДНЗ" Балтської міської ради Одеської області

- придбання  ноутбуку – 10 тис

 

-ремонт шиферної покрівлі – 55 тис.

-поточний ремонт – 10 тис.

- заміна вікон та дверей – 50 тис.

-придбання насосу опалення – 3,5тис.

-придбання білизни – 8 тис.

 

 

 

 Навчально-виховний комплекс "Білинська загальноосвітня школа       I-III ступенів -дошкільний навчальний заклад" Балтської міської ради Одеської області

- придбання котла – 200 тис

- придбання ноутбуку та проектора - 20 тис.

- придбання спортивного обладнання – 5 тис.

- виготовлення технічної документації – 10тис.

-заміна вікон- 100 тис

 -придбання електроплити – 18 тис.

-ремонт шиферної покрівлі – 92 тис.

-проектування спортивної зали-150 тис.

-придбання морозильної камери – 10 тис.

 

 

7

Березівська  загальноосвітня школа I-IIІ  cтупенів Балтської міської ради Одеської області

-придбання насоса – 9 тис.

придбання ноутбуку та проектора - 20 тис

-придбання котла –200 тис.

-заміна вікон -100тис

- придбання спортивного інвентаря -5 тис

 -ремонт каналізації харчоблоку-45 тис.

-дитячий майданчик – 30 тис.

-прибудова приміщення під внутрішній туалет – 70 тис.

- придбання спортивного обладнання – 10 тис.

-придбання стільців для актової зали – 42 тис.

-придбання дверей - 40 тис.

 

 

8

Гольмянська загальноосвітня школа I-IIІ  cтупенів Балтської міської ради Одеської області

- придбання ноутбуку та проектора - 20 тис.

- придбання спортивного обладнання – 5 тис.

придбання котла –200 тис.

ремонт спортивного залу , заміна вікон 640 тис

 -ремонт підлоги – 40 тис.

-заміна дверей – 25 тис.

 

 

 

9

Кармалюківська загальноосвітня школа I-II  cтупенів Балтської міської ради Одеської області

- придбання ноутбуку - 10 тис.

- ремонт пічок - 2 тис.

 

-поточний ремонт – 10 тис.

- улаштування приміщення під харчоблок – 27 тис.

-придбання козирків- 28 тис.

- підключення до інтернету – 10 тис.

 

 

10

Козачанська загальноосвітня школа I-II  cтупенів Балтської міської ради Одеської області

- придбання ноутбуку - 10 тис.

- заміна пічного опалення –

 

-ремонт дощатої підлоги – 16 тис.

-придбання електроплити – 12 тис.

 

 

11

Коритненська загальноосвітня школа I-II  cтупенів Балтської міської ради Одеської області

- придбання ноутбуку - 10 тис.

- заміна підлоги - 30 тис.

- поточний ремонт 125 тис

 

-заміна вікон та дверей-26 тис.

-улаштування відмосток – 24 тис.

- ремонт підлоги – 32 тис.

-придбання холодильника – 10 тис.

 

 

12

Навчально-виховний комплекс "Лісничівська загальноосвітня школа I-II cтупенів - дошкільний навчальний заклад" Балтської міської ради Одеської області

- придбання ноутбуку - 10 тис.

- заміна пічного опалення – 5тис.

 

  -заміна вікон- 10 тис.

-заміна грубки – 8 тис.

 

 

13

Немирівська загальноосвітня школа I-IIІ cтупенів Балтської міської ради Одеської області

- придбання ноутбуку та проектора - 20 тис.

- облаштування зовнішнього туалету– 10тис.

- придбання спортивного обладнання – 5 тис.

-придбання котла –200 тис.

- ремонт сходів -20 тис

- придбання лавок в  хол – 15 тис

 -заміна вхідних дверей на їдальні з улаштуванням козирку та ремонту ганку – 12 тис.

-компютерний  клас – 120 тис.

- придбання колісників – 3 тис.

 

 

14

Оленівська загальноосвітня школа I-II  cтупенів Балтської міської ради Одеської області

- придбання ноутбуку - 10 тис.

- придбання спортивного обладнання – 5 тис.

 

 

-ремонт дощатої підлоги – 30 тис.

-ремонт даху – 20 тис.

 

 

15

Навчально-виховний комплекс  "Пасатська загальноосвітня школа I-II cтупенів - дошкільний навчальний заклад" Балтської міської ради Одеської області

- придбання ноутбуку - 10 тис.

- придбання спортивного обладнання – 2 тис.

 -ремонт дощатої підлоги – 32 тис.

-улаштування огорожі – 45 тис.

-придбання холодильника – 10 тис.

-облаштування стадіону – 15 тис.

 

 

16

Пасицелівська  загальноосвітня школа I-II  cтупенів Балтської міської ради Одеської області

- придбання ноутбуку та проектора - 20 тис.

- придбання спортивного обладнання – 5 тис.

- придбання котла – 200 тис.

- ремонт стіни  -10  тис

- утеплення теплотраси -10 тис

-заміна вікон -580 +(200) тис

-ремонт м’якої покрівлі котельні та спортзали-50 тис. 

-стяжка стін – 10 тис.

-ремонт теплотраси- 10 тис.

- придбання комплекту посуду в харчоблок – 2 тис.

 

 

 

17

Навчально-виховний комплекс "Переймська загальноосвітня школа I-IІI cтупенів - дошкільний навчальний заклад" Балтської міської ради Одеської області

- придбання ноутбуку - 10 тис.

- придбання морозильної камери

-ремонт пічного опалення – 5 тис.

- заміна вікон -50 тис

  - придбання білизни– 10 тис.

-придбання пральної машинки – 8 тис.

-придбання стільців в ідальню – 10 тис.

 

 

 

 

18

Саражинська загальноосвітня школа I-IIІ  cтупенів Балтської міської ради Одеської області

- придбання ноутбуку та проектора - 20 тис.

- придбання котла – 200 тис

-придбання спортивного інвентаря -5 тис

-заміна вікон – 600 +(200) тис

 

      - заміна опалювального котла– 200 тис.(субвенція)

-ремонт опалення в коридорі – 162 тис.(субвенція)

-заміна каналізаційної труби – 8 тис.

-придбання електродвигуна – 9 тис.

   

 

 

                               СПИСОК дошкільних навчальних закладів Балтського району

Назва навчального закладу

2016

2017

2018

2019

1

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №3 «Оленка»

- придбання ноутбуку та проектора - 20 тис.

- придбання спортивного обладнання – 10 тис.

- ремонт опалення– 25 тис.

- заміна вікон – 10 тис.

-придбання витяжки – 2,5 тис.

- придбання принтера – 5 тис.

 

 

2

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №6 «Зірочка»

- придбання ноутбуку та проектора - 20 тис.

- придбання спортивного обладнання – 10 тис.

- заміна вікон – 20 тис.

- придбання стільців – 15тис.

- придбання праски, принтера та меблів – 67 тис.

- реконструкція приміщення під актову залу – 35 тис.

- облаштування тротуарної доріжки -111947

 

 

3

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №7 «Сонечко»

- придбання ноутбуку та проектора - 20 тис.

- придбання спортивного обладнання – 10 тис.

- заміна вікон – 100 тис.

- заміна дверей – 6 тис.

-придбання меблів  -34 тис.

-ремонт холу – 35 тис.

- ремонт туалетів – 24 тис.

 

- заміна вікон – 500 тис.

 

 

 

4

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №8 «Теремок»

- придбання ноутбуку та проектора - 20 тис.

- придбання спортивного обладнання – 10 тис.

-ремонт акт.зали – 50 тис.

- придбання бойлера – 2 тис.

- придбання принтера – 5 тис.

- ремонт даху - ?

- облаштування складського приміщення - ?

 

 

5

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок  №9 «Івушка»

- придбання ноутбуку та проектора - 20 тис.

- придбання спортивного обладнання – 10 тис.

-ремонт даху – тис.

- ремонт паркану – 40 тис.

- придбання витяжки – 2,5 тис.

 

 

6

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «11 «Журавонька»

- придбання ноутбуку та проектора - 20 тис.

- придбання спортивного обладнання – 10 тис.

-ремонт стіни – 20 тис.

- заміна меблів – 30 тис.

- придбання принтера – 5 тис.

-облаштування паркану -37 тис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Бендзарівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Вишенька»

- придбання ноутбуку та проектора - 20 тис.

- придбання спортивного обладнання – 2 тис.

- придбання стільців – 5тис.

-придбання кухонних меблів-12,5 тис.

- придбання витяжки – 5 тис.

-придбання електром’ясорубки -2,5 тис.

 

 

8

Борсуківський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Казка»

- придбання ноутбуку-10 тис.

- придбання спортивного обладнання – 2 тис.

- заміна вікон – 20 тис.

 

 

 

9

Гольмянський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Казка»

- придбання ноутбуку та проектора - 20 тис.

- придбання спортивного обладнання – 2 тис.

- проведення водопроводу - 1тис.

- придбання холодильної камери – 12 тис.

 

- ремонт системи опалення з улаштуванням котла – 420 тис.

 

 

 

11

Козачанський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Малятко»

- придбання ноутбуку -10 тис.

- придбання спортивного обладнання – 2 тис.

- придбання холодильної камери – 12 тис.

-ремонт відмосток  - 12 тис.

 

 

 

 

12

Коритненський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Сонечко»

- придбання ноутбуку- 10тис.

- придбання спортивного обладнання – 2 тис.

- ремонт даху – 20 тис.

-улаштування вигрібної ями – 10 тис.

-придбання дверей – 8 тис.

 

 

 

13

Миронівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Дзвіночок»

- ремонт паркану

- придбання ноутбуку та проектора - 20 тис.

- придбання спортивного обладнання – 2 тис.

 

 

 

14

Обжильський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Сонечко»

- придбання ноутбуку -10 тис.

- придбання спортивного обладнання – 2 тис.

- заміна каналізації – 60 тис.??

- ремонт відмосток – 8 тис.

- придбання посуду – 4 тис.

-придбання принтера-15 тис.

-придбання витяжки-2,5 тис.

 

 

 15

Оленівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Сонечко»

- придбання ноутбуку -10 тис.

- придбання спортивного обладнання – 2 тис.

- придбання холодильної камери – 10 тис.

- ремонт кабінету завідуючої – 16 тис.

-ремонт даху – 15 тис.

-придбання дитячих столів-8 тис.

- придбання меблів в каб.завідуючої – 12 тис.

-придбання принтера-5 тис.

 

 

16

Пасицелівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Сонечко»

- придбання ноутбуку -10 тис.

- придбання спортивного обладнання – 2 тис.

-придбання меблів у спальню- 60 тис.

-придбання білизни-16 тис.

- ремонт відмосток – 5 тис.

 

 

 

 

17

Перелітський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Чебурашка»

- придбання ноутбуку -10 тис.

- придбання спортивного обладнання – 2 тис.

- придбання холодильної камери – 12 тис.

- ремонт паркану – 30 тис.

-придбання посуду-5 тис.

-придбання іграшок -10 тис.

-придбання бензокоси – 6 тис.

 

 

20

Саражинський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Золотий ключик»

- придбання ноутбуку та проектора - 20 тис.

- придбання спортивного обладнання – 2 тис.

-улаштування металевої огорожі- 45 тис.

-придбання прінтера – 5 тис.

-оцинковані столи в харчоблок – 15тис.

 

 

 

Всього –

 

 

 

 

1

 

ДЮСШ

- придбання ноутбуку -10 тис.

- придбання спортивної форми – 50 тис.

-бензин /газ - ?

-придбання музичної апаратури- 7 тис.

-придбання принтера -5 тис.

-придбання спортивного обладнання – 64 тис.

 

 

2

 

СЮН

- придбання ноутбуку та проектора - 20 тис.

- ремонт будівлі – 300 тис.

 

 

 

  3

 

СЮТ

- придбання ноутбуку -10 тис.

- обладнання комп’ютерного класу  – 100 тис.

- придбання карту – 50 тис.

 

 

 

4

 

ЦДТ

- придбання ноутбуку та проектора - 30 тис.

- придбання музичного центру – 65 тис.

- придбання фотоапарату – 3 тис.

- придбання віконних блоків -75 тис.

- поточний ремонт приміщень – 69286

 

 

 

 

 

Додаток до розділу ІІІ

 1. Обдаровані діти – 20 тис.
 2. Перлинки, малі олімпійські ігри ( д/с )– 10 тис.
 3. Розумники ( 1-4 класи) – 2 тис.
 4. Вундеркінди (5-8 класи) – 2 тис.
 5. Ерудити ( 9-11 класи) – 4 тис.
 6. Учитель року  - 10 тис.
 7. Клас року – 10 тис.
 8. Команда року – 10 тис.
 9. Колектив року – 10 тис.
 10. Вокаліст року – 1 тис.
 11. Спортсмен року – 1тис.
 12. Англійська з  п’яти  -20 тис

Всього